Styrka kommer inifrån

"What you think, you become. What you feel, you attract. What you imagine, you Create" - Buddha

Våra tankar och våra känslor styr väldigt mycket av vårt mående. Och som med alla andra grundstenar inom den holistiska hälsan, påverkas allting av allting. Maten vi äter, kvaliteten på sömnen, hur mycket vätska vi får i oss osv, påverkar också vårt humör och därmed också hur vi tänker och känner oss. Samtidigt har våra tankar och känslor också en påverkan bl a på hur vi smälter maten, hur vi sover på natten och vår hormonbalans i kroppen.

Vi är alla olika och har olika känslighet. Vi har alla olika uppväxt, uppfostran och har haft olika miljöer som vi har vuxit upp i. Detta är faktorer som påverkar hur vi upplever en viss situation och hur vi väljer att hantera den.

Precis som vid fysisk träning, har vi alla olika behov och förutsättningar för vår mentala hälsa. Något som dock blir allt vanligare i dagens samhälle, då pressen att prestera i karriär, familjeliv, utseende och att vara uppdaterad inom det senaste, är att vi får väldigt mycket negativ stress i livet. Viss stress är positiv och behövs för att vi ska må bra, men när det blir för mycket stress påverkas både det fysiska och det mentala negativt. Hur mycket stress varje person kan hantera är individuellt, men du kan träna dina tankar så att du kan hantera olika situationer på ett bättre sätt.

Vi tror att det du sänder ut i dina tankar, slutligen är det du får tillbaka. Om du då kan träna dig att tänka positivt i varje situation, så blir den också lättare att hantera, och du går stärkt ur den.

För att få ett större medvetande om oss själva och hur vi faktiskt mår, är det viktigt att vi dagligen avsätter tid för oss själva. Den tiden behövs för att reflektera, känna och processa dagens händelser. Att meditera, ta en promenad, ett bad eller att bara umgås en stund om dagen kan ge så otroligt mycket i slutändan. Det vi också bör ha i åtanke är att vi själva ansvarar för att vi ska må bra. Vi kan inte skylla på chefen, partnern eller våra föräldrar om det är något som får oss att må dåligt, vi äger själva våra tankar och känslor. Att kunna ge sig själv kärlek, trygghet och omtanke, är en förutsättning för att du också ska kunna ta emot det och ge tillbaka det till dina medmänniskor.

Lika viktigt som det är att träna din fysiska kropp tycker vi också att det är att träna sitt mentala välmående och sträva efter balans mellan den fysiska, mentala och spirituella hälsan. Vad som passar dig som individ är något du själv bör ta reda på, men lika naturligt det är att ha en personlig tränare är det också att ha sin mentala coach.