Utbildningar

Utöver att hjälpa privatpersoner vill vi även sprida vår kunskap till andra tränare. Därför har vi valt att erbjuda utbildningar och seminarium inom de ämnen vi kan bäst. För att se kommande utbildningar tryck på knappen annars kan du läsa mer utförligt om våra utbildningar nedan.

Whole movement

En kurs för personliga tränare där vi går igenom grunderna inom den holistiska hälsan och hur vi optimerar människans rörelsemönster. Vi lär dig som tränare att se människan som en unik individ, och tar hänsyn till de sex holistiska grundstenarna; andning, kost, sömn, vätska, träning och mental hälsa. Vi går igenom den neurologiska och muskulära utvecklingen i den fysiska kroppen, och förklarar hur våra rörelsemönster utvecklas från grunden. Här får du lära dig att förändra, förbättra och optimera dina kunders rörelsemönster, oavsett om du strävar efter att rehabilitera en skada, öka i prestation eller jobbar med elitidrottare. Förutom detta går vi också igenom grunderna inom Primal Pattern, människans sju grundrörelser som bör vara en del av ditt dagliga rörelsemönster.

 

I utbildningen ger vi dig fördjupade kunskaper inom:

- Grunderna inom den holistiska hälsan (de 6 grundstenarna: andning, sömn, kost/näring, vätska, träning/motion, tankar/känslor)

- Hur vi kan applicera den holistiska livsstilen när vi arbetar med kunder

- Grunderna inom korrektiv träning (från neurologisk utveckling till Primal Pattern)

- Skillnaden mellan stabilitet, mobilitet och styrka

- Andning och bålstabilitet

- Inre stabilitet för säte och skuldra

- Skillnaden mellan global och lokal stabilisering

- Primal Pattern (människans sju grundrörelser)

- Analys och förståelse för människans rörelsemönster

- Work in vs. work out (neurologisk balans i kroppen)

- Träning för olika livsstilar

WhoLE performance


Detta är en fortsättningskurs för personliga tränare som deltagit i WHOLE Movement. Här repeterar vi innehållet från föregående kurs, och fördjupar oss ännu mer inom människans neurologiska och muskulära rörelsemönster. Vi tar Primal Pattern vidare till nästa nivå, och går igenom hur vi kan öka prestationen hos våra kunder genom neurologisk påverkan. Här får vi förståelse för hur viktig balansen mellan stabilitet och mobilitet är för att vi ska minska skaderisken i kroppen, samtidigt som vi ökar prestationen. 

WHOLE SCREENING

En heldagsutbildning där vi går igenom människans anatomi och rörelsemönster, för att kunna utvärdera status. Detta för att veta vad kunden har för behov, vare sig det handlar om rehabilitering, prestation eller allmäntillstånd. Utan en grundläggande screening/rörelseanalys, kan vi inte veta hur vi ska lägga upp träningen för kunden. När vi screenar utgår vi från bl. a. andning, bål, höft och skuldra i både anatomisk (statisk) position och under rörelser. Vi diskuterar tillsammans eventuella åtgärder utifrån vad kunden uppvisar. Vi pratar också om vikten att ta hänsyn till kundens livsstil enligt de holistiska grundstenarna, som är minst lika viktig information för en analys.